Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Rada Gospodarcza złożyła propozycje do budżetu na 2017 r.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rada Gospodarcza złożyła propozycje do budżetu na 2017 r.

Rada Gospodarcza przedłożyła prezydentowi Witoldowi Grimowi propozycje do budżetu miasta na 2017 r.

- Po wysłuchaniu Pańskiej informacji przedstawionej na wrześniowym posiedzeniu Rady Gospodarczej jako organ opiniodawczo-doradczy akceptujemy główne kierunki rozwoju miasta, które ujęte zostaną w budżecie miasta Zawiercie na 2017 r. Rada Gospodarcza pozytywnie opiniuje takie działania jak: dokończenie budowy drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej, która finalnie ma stać się zachodnią obwodnicą miasta; kontynuację budowy trzech bloków komunalnych dla 60 rodzin; zakup nowoczesnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej wraz z budową centrum przesiadkowego, upiększanie przestrzeni miejskiej poprzez zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Westerplatte oraz koło MPOS-u; budowę II etapu parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum” oraz budowę centralnego placu zabaw w Parku im. Mickiewicza – napisali w opinii doradcy gospodarczy.

- Zgodnie z sugestią Pana Prezydenta, członkowie Rady Gospodarczej przedstawiają dodatkowo własne propozycje do budżetu Zawiercia na 2017 r. Jednocześnie informujemy, że znając możliwości finansowe miasta, zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie z poniższych propozycji uda się ująć w przygotowywanym budżecie. Dlatego wnosimy, by część z propozycji zrealizować w etapach, a na inne przygotować dokumentację projektową oraz poszukać na ich realizację zewnętrznych źródeł finansowania – napisał w imieniu członków Rady Gospodarczej jej przewodniczący Stefan Rotarski.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zawiercie wnosi o realizację następujących przedsięwzięć:

1) W porozumieniu z instytucjami telekomunikacyjnymi doprowadzić do budowy infrastruktury sieci światłowodowej dla Internetu szerokopasmowego, który ułatwia globalną komunikację i jest niezbędny dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, które nie tylko za pośrednictwem sieci komunikują się z całym światem, ale także tą drogą przesyłają pliki dużych rozmiarów. Brak dostępu do szerokopasmowego Internetu dotyczy takich dzielnic miasta, jak: Wydra Zielona, Karlin, Kromołów i pozostałe.

2) Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania przy głównych ulicach handlowych miasta oraz w pobliżu instytucji publicznych (szczególnie przy ul. Leśnej, Banku Śląskim ING, ul. 3 Maja oraz ul. Zegadłowicza, Piłsudskiego, Kościuszki). Wprowadzenie symbolicznej odpłaty za postój, wzorem innych miasta, odciąży wiele parkingów oraz przyczyni się do większej popularności wśród mieszkańców komunikacji publicznej.

3) Rozwiązanie problemu parkowania przy dworcu PKP. Rada proponuje, by przenieść parkingi na drugą stronę budynku dworca (ul. Towarowa) w okolice Daglezji, Formatu i ul. Brata Alberta.

4) Powiększenie parkingu przy przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego od strony ul. Polskiej lub Piłsudskiego.

5) Ze względu na duże nagromadzenie instytucji publicznych i finansowych w rejonie ulic Leśnej i Sikorskiego, miasto powinno nawiązać rozmowy z Odlewnią Żeliwa Zawiercie w celu utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie Odlewni.

6) Zabezpieczyć środki finansowe na zakup od Odlewni Żeliwa Zawiercie Wilii Ernesta Erbego przy ul. Leśnej 10 w Zawierciu, w której obecnie mieści się Galeria Muzealna Leszka Dutki. Obiekt znajduje się w centrum miasta i w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji publicznych oraz MOK „Centrum”. Budynek ze względu na jego historyczne i miastotwórcze znaczenie jest niezbędny dla zachowania dziedzictwa kultury i historii rozwoju miasta. Jego powierzchnia, lokalizacja oraz dzisiejsze przeznaczenie, predestynują Willę do tego, by w jej murach utworzyć Muzeum ponad 100-letniego miasta Zawiercie, w którym obok wystaw i ekspozycji mogłyby odbywać się kameralne wydarzenie kulturalne i artystyczne. Rada Gospodarcza proponuje, by wznowić rozmowy z Odlewnią w tym zakresie i znaleźć kompromisowe rozwiązanie zakupu tego obiektu.

7) Zagospodarowanie budynku po byłej Gminie Kromołów w Rynku. Nieruchomość po generalnym remoncie mogłaby zostać przeznaczona na mieszkania dla młodych rodzin.

8) Budowę pełnowymiarowego basenu pływackiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji przyczyniłaby się do wzrostu aktywności sportowej młodzieży, poprawnego jej rozwoju fizycznego. Byłby miejscem aktywnego wypoczynku społeczeństwa, a także poprawiłby atrakcyjność turystyczną miasta i tej części Jury.

9) Doinwestowanie bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, czyli tak zwanej „burzówki”. Już od kilku lat tradycją jest, że natura funduje nam kilka razy w roku obfite opady, a to powoduje że w niektórych rejonach miasta nie ma możliwości komunikacyjnych. Zdecydowanie niewystarczające w tym zakresie są dotychczas prowadzone prace polegające tylko na oczyszczaniu niektórych kratek ściekowych. Nalży zabezpieczyć w budżecie środki na pełną inwentaryzację wszystkich odcinków sieci, która oprócz lokalizacji określi właściciela poszczególnych odcinków i co najważniejsze jej stan techniczny. Od tego stanu zależeć będzie harmonogram prac udrażniających kanalizację. Proponuje się, by rozpocząć od 2017 roku likwidację odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej, czyli takiej która jednocześnie odprowadza wody opadowe i roztopowe oraz ścieki komunalne. Proponuje się, aby rozpocząć likwidację sieci ogólnospławnej od ulicy Szymańskiego (dawna ul. Nowotki). Jeżeli nie będzie na to środków Rada Gospodarcza proponuje wykonać w tym roku chociażby dokumentację projektowo – techniczną.

10) Rozwój Parku im. T. Kościuszki. Park mógłby stać się ostoją ciszy i wypoczynku, co nie kolidowałoby z bezpośrednim sąsiedztwem Kościoła. Przeniesienie do parku tablicy upamiętniającej Organizację „Płomień” oraz aleja rzeźb, właściwie już określiły charakter tego obiektu. Konieczna według Rady jest renowacja zieleni polegająca na pielęgnacji drzew i odnowieniu trawników oraz dostosowanie ławek do oświetlenia. Należy również pomyśleć o oddzieleniu parku od torowiska ekranem akustycznym. Dodatkowo proponujemy, aby zabezpieczyć w budżecie środki na upamiętnienie lokalizacji w parku pierwszego pomnika Nieznanego Żołnierza.

11) Pielęgnacja terenów zielonych nie dotyczy tylko parków. Mamy w Zawierciu także bardzo ciekawe pojedyncze okazy flory. Przy niektórych ulicach jeszcze teraz stoją majestatyczne drzewa, która bardzo możliwe, że są rówieśnikami Zawiercia. Na przykład czerwony buk przy ulicy Leśnej. Proponujemy zabezpieczyć w budżecie środki na ich inwentaryzację oraz na fachową pielęgnację. Aktualnie niektóre z tych drzew wymagają profesjonalnych cięć, które na nowo ustabilizują ich statykę.

12) Zagospodarowanie ternu w rejonie ul. Źródlanej nad potokiem Łośnickim.

13) Przebudowa chodnika przy ul. Borowej (kostka brukowa) przynajmniej po jednej stronie ulicy. Na inwestycje tą mieszkańcy dzielnicy czekają już od lat. Ulicą Borową chodzą dzieci do szkoły. Jest to także droga prowadząca do kościoła.

14) W ramach komunalnych działań inwestycyjnych Rada Gospodarcza proponuje połączyć ul. Dolną od ul. Ceglanej do ul. Żytniej.

17

PAŹ

2016

1832

razy

czytano

4790/7838

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

foto. arch.

Zdjęcie: foto. arch.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.