Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Współpraca z Klastrem Przemysłowym

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Współpraca z Klastrem Przemysłowym

W gmachu Urzędu Miejskiego prezydent Ryszard Mach podpisał 30 grudnia porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusz Kwiatkowskiego z siedzibą w Radomiu.

Ze strony stowarzyszenia dokument podpisał wiceprezes Jana Banaszak oraz członek zarządu Jacek Kopyra.

Porozumienie zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem, a Miastem Zawiercie opiera się na partnerskiej współpracy administracji Miasta wszystkich szczebli, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, podmiotów sektora edukacji i innych podmiotów utożsamiających się z misją rewitalizacji i rozwoju gospodarczego na terenie Miasta poprzez:

1. Propagowanie idei współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem i Miastem, między innymi w mediach lokalnych, portalach internetowych Miasta i Stowarzyszenia.
2. Wspieranie przedsięwzięć, realizowanych przez uczestników niniejszego Porozumienia, mających na celu wzbogacenie oferty gospodarczej i społecznej regionów.
3. Tworzenie warunków formalnych i ekonomicznych do rozwoju przedsiębiorczości,
w szczególności w ramach klastrów branżowych wyłanianych w strukturze Stowarzyszenia.
4. Tworzenie korzystnych warunków, szczególnie dla młodzieży kończącej edukację,
w wejściu na rynek pracy.
5. Usprawnienie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi, a przedstawicielami biznesu, nauki, organizacji związkowych, społecznych i ekonomicznych.
6. Budowanie, we współpracy z mediami, pozytywnych opinii odnośnie przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie i Miasto.
7. Pomoc w wymianie informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz otoczeniem gospodarczym, naukowo-badawczym i administracyjnym.
8. Promocję Miasta jako regionu przyjaznego rozwojowi nauki, przemysłu i usług.
9. Współorganizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wystaw, a także spotkań mających na celu nawiązaniu współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami.
10. Wspólne podejmowanie działań związanych z promocją gospodarczą
i turystyczną Miasta oraz regionów wchodzących w przeszłości w obszar Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz współudział w tworzeniu klastrów na tym obszarze.

Partnerstwo będzie realizowane ze szczególnym uwzględnieniem takich zasad, jak:

1. Dialog i konsultacje pomiędzy Partnerami w celu wypracowania wspólnej wizji działania;
2. Uwzględnienie strategii rozwoju Miasta;
3. Określenie celów i zaangażowanie środków niezbędnych do opracowania wspólnej strategii działania;
4. Wykorzystanie potencjału, wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia Partnerów;
5. Tworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji między Partnerami;
6. Otwartość i elastyczność w poszukiwaniu kompromisowych rozstrzygnięć oraz współodpowiedzialności.
7. Realizacja niniejszego Porozumienia nie wymaga od Miasta angażowania jakichkolwiek środków finansowych pochodzących z jego budżetu, a współpraca odbywać się będzie w zakresie kompetencji prawnie zastrzeżonych dla Miasta.

Szczegółowe zasady i obowiązki Partnerów związane z udziałem w każdym przedsięwzięciu realizowanym w ramach niniejszej umowy będą ustalane przez Partnerów w odrębnych umowach i porozumieniach.

30

GRU

2014

4551

razy

czytano

7439/7627

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.