Skróty klawiszowe:

Dla przedsiębiorców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Kolejna inwestycja PKP obejmie Zawiercie

Strona główna » Aktualności » Dla przedsiębiorców » Kolejna inwestycja PKP obejmie Zawiercie

data dodania: 2013-03-26 13:14:07

źródło PKP PLK
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy na rewitalizacje ponad 180 km torów na terenie województwa śląskiego. Pierwsza umowa zapewni sprawny przejazd pociągom pasażerskim i towarowym między Zawierciem – Dąbrową Górniczą Ząbkowicami i Jaworznem Szczakową. Realizacja drugiej umowy przyczyni się do stworzenia najszybszego połączenia kolejowego między Warszawą i Wrocławiem przez Częstochowę i Opole.

Dzięki rewitalizacji trasy kolejowej Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa zostanie przywrócona maksymalna prędkość eksploatacyjna pociągów pasażerskich i towarowych. Pasażerskie znów osiągną 120 km/h, a towarowe 80 – 100 km/h.

Wśród działań związanych z rewitalizacją zaplanowano wymianę nawierzchni torowej na odcinku ponad 91 km torów i montaż 144 nowych rozjazdów. Ponadto wyremontowane zostaną: sieć trakcyjna, 9 przejazdów, 12 peronów oraz 60 obiektów inżynieryjnych. Przeprowadzone zostaną również roboty związane z przebudową systemu sterowania ruchem pociągów.

Rewitalizacja trasy Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa jest uzupełnieniem robót realizowanych na Centralnej Magistrali Kolejowej, których celem jest skrócenie czasu przejazdu pociągów z Warszawy do Katowic do niewiele ponad 2 godzin. Rewitalizacja pozwoli też na usprawnienie i przyśpieszenie ruchu towarowego w obrębie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Umowę na kwotę 439 291 381,95 PLN brutto zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.

Drugi projekt rewitalizacyjny dotyczący trasy Częstochowa – Fosowskie pozwoli na przywrócenie jej pierwotnych parametrów technicznych – prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 70 km/h dla towarowych. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 11 stacji, 19 peronów, ponad 96 km torów, 71 obiektów inżynieryjnych, a także 48 skrzyżowań z drogami publicznymi. Jest to jeden z kluczowych projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który wraz z pracami realizowanymi na odcinkach Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom oraz Fosowskie – Opole umożliwi najszybszym pociągom przejazd między Warszawą, a Wrocławiem w czasie krótszym niż 4 godziny. Umowę na to zadanie zawarto z konsorcjum, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. a członkiem konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlanym ,,TOR’’ Sp. z o.o. w Mysłowicach, a koszt realizacji projektu wynosi 323 490 000,00 PLN brutto. Zakończenie prac w ramach obu projektów zaplanowano w 2015 roku.

data dodania: 2013-03-26 13:14:07

czytano: 5705 razy

autor: PKP PLK

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna