Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Partnerstwo bilateralne z Norwegią. Bilateral partnership with Norway

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Partnerstwo bilateralne z Norwegią. Bilateral partnership with Norway

Agencja Rozwoju Zawiercia w związku z realizacją umowy bilateralnej z Partnerem norweskim w ramach realizacji projektu pt. „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 organizuje wizytę studyjną delegacji polskiej w Norwegii.

 Wizyta planowana jest w dniach 27.02 – 03.03.2023 r.

 Celem wizyty jest m.in.: wymiana dobrych praktyk, informacji i doświadczeń w obszarze organizacji współpracy pomiędzy instytucjami, szkołami oraz pracodawcami, przede wszystkim w zakresie dualnego szkolnictwa zawodowego, a także tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju kariery dla młodzieży na przykładzie Partnera.

Warto dodać, że Partner projektu posiada najlepszy program w Europie w obszarze zakładania nowych firm i przedsiębiorstw. Wizyta studyjna ma na celu ustalenie rodzaju wsparcia dotyczącego opracowania programu pilotażowego przez stronę polską skierowanego do lokalnej młodzieży. Umowa bilateralna zakłada również szkolenia oraz treningi zarówno dla strony norweskiej, jak i polskiej, których celem jest podniesienie kompetencji we wskazanym zakresie na poziomie lokalnym.

Norwegia według międzynarodowych badań i rankingów znajduje się w czołówce państw o najwyższym poziomie jakości życia, dlatego w tej współpracy widzimy szansę do czerpania dobrych rozwiązań dla naszego miasta w celu poprawy jakości życia oraz wzmocnienia rynku pracy.


The Zawiercie Development Agency, in connection with the implementation of the bilateral agreement with the Norwegian Partner in the framework of the implementation of the project titled "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030" financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, organizes a study visit of the Polish delegation to Norway.

 The visit is planned from 27.02 - 03.03.2023.

 The purpose of the visit is, among others: exchange of good practices, information and experience in the area of organizing cooperation between institutions, schools and employers, primarily in the field of dual vocational education, as well as the creation of individual career paths for young people on the example of the Partner.

It is worth mentioning that the Project Partner has the best program in Europe in the area of establishing new companies and enterprises. The study visit is aimed at determining the type of support regarding the development of a pilot program by the Polish side aimed at local youth. The bilateral agreement also envisages training and coaching for both the Norwegian and Polish sides, aimed at improving competencies in the indicated area at the local level.

Norway, according to international surveys and rankings, is among the top countries with the highest quality of life, so in this cooperation we see an opportunity to draw good solutions for our city to improve the quality of life and strengthen the labor market.

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

21

LUT

2023

688

razy

czytano

455/7767

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.