Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Szkolenia dla pracowników JST. Trainings for employees of TSU.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szkolenia dla pracowników JST. Trainings for employees of TSU.

W ramach „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” realizowany jest cykl szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę merytoryczną i kompetencje miękkie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Dotychczas pracownicy UM oraz gminnych jednostek i spółek wzięli udział m.in. w badaniu psychometrycznym dominujących talentów i grze szkoleniowej dotyczącej budowania silnego zespołu.

Dzięki projektowi i środkom z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pracownicy UM oraz gminnych jednostek i spółek wezmą udział w szeregu szkoleń, obejmujących taki zakres tematyczny jak np.: zamówienia publiczne, zarządzanie projektami, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks pracy, instrukcja kancelaryjna, ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, audyt, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, egzekucja podatków i opłat lokalnych, księgowość i kontrola dotacji unijnych, przeprowadzanie i rozliczanie inwestycji w JST.

Ponadto odbędą się także warsztaty z kompetencji miękkich dla pracowników UM oraz gminnych jednostek i spółek obejmujące doskonalenie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych. Projekt pozwoli na przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników JST m.in. ze skutecznego rozwiązywania konfliktów, z efektywności osobistej w zarządzaniu czasem oraz zadaniami zespołu, ze znaczenia komunikacji i jej wpływu na osiąganie zespołowych i indywidualnych celów, z efektywnej obsługi trudnego, konfliktowego interesanta oraz z dobrych praktyk w obsłudze interesantów z niepełnosprawnościami.

Zadanie jest sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.


As part of the "Local Development Plan for Zawiercie for 2021-2030," a series of training courses and workshops to improve substantive knowledge and soft skills for employees of local government units is being implemented.

So far, employees of the City Hall and municipal units and companies have taken part in, among other things, a psychometric study of dominant talents and a training game on building a strong team.

Thanks to the project and funds from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, the employees of the MoM and municipal units and companies will take part in a number of training courses, covering such topics as: public procurement, project management, administrative procedure code, labor code, office instructions, personal data protection in the public sector, auditing, management control and risk management, enforcement of local taxes and fees, accounting and control of EU grants, carrying out and accounting for investments in JST.

In addition, soft-skills workshops will be held for employees of the Town Hall and municipal units and companies, covering improvement of interpersonal and organizational skills. The project will make it possible to conduct trainings among TSU employees in, among other things, effective conflict resolution, personal effectiveness in time and team task management, the importance of communication and its impact on achieving team and individual goals, effective handling of difficult, conflicting clients, and good practices in handling clients with disabilities.

The task is funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

15

LUT

2023

860

razy

czytano

567/7872

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.