Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Rekrutacja do klas sportowych i dwujęzycznych

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rekrutacja do klas sportowych i dwujęzycznych

Prezydent Miasta Zawiercie określił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I i IV sportowych oraz VII dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z załączonymi zarządzeniami.

 

Ustalić następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów do  klas I i IV sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin   w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie do klas I i IV  sportowych

Od 20 lutego

do 3 marca 2023 r.

Od 3 kwietnia

do 6 kwietnia 2023 r.

2.

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

 

UWAGA

 

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Od 6 marca

do 7 marca 2023 r.

Od 12 kwietnia

do 14 kwietnia 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

8 marca 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

4.

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

9 marca 2023 r.

18 kwietnia 2023 r.

5.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

w  szkole, do której zostało zakwalifikowane.

Od 10 marca

do 14  marca 2023 r.

Od 19 kwietnia

do 21 kwietnia 2023 r.

6.

Opublikowanie list kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych.

15 marca 2023r.

24 kwietnia 2023 r.

7.

Składanie wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 
 

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminy składania dokumentów do  klas VII dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawiercie:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin                          w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie do klas VII dwujęzycznych

Od 20 lutego

do 3 marca 2023 r.

Od 3 kwietnia

do 6 kwietnia 2023 r.

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego

Od 6 marca

do 7 marca 2023 r.

Od 12 kwietnia

do 14 kwietnia 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

8 marca 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

9 marca 2023 r.

18 kwietnia 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego

10 marca 2023 r.

19 kwietnia 2023 r.

6.

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka

do oddziału dwujęzycznego w  szkole, do której zostało zakwalifikowane

Od 13 do 14

marca 2023 r.

Od 20 do 21 kwietnia 2023 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału dwujęzycznego

15 marca 2023 r.

24 kwietnia 2023 r.

 
 

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas I i IV sportowych oraz VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

18

STY

2023

842

razy

czytano

557/7825

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.