Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień i przemocy. Conference on addiction and violence prevention.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień i przemocy. Conference on addiction and violence prevention.

„Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży” - to tytuł konferencji, która odbyła się 5 grudnia 2022 r. w ramach „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” w Hotelu Zawiercie.

Podczas spotkania prelegentka Małgorzata Fatek – Skobel (specjalista terapii uzależnień, kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Tarnowskich Górach) poruszyła tematykę uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz nałogów behawioralnych. W kolejnej części wystąpiła Iwona Woźniewska (socjoterapeutka, suicydolożka, założycielka gdańskiego Stowarzyszenia 180 stopni), która w kreatywny sposób przedstawiła narzędzia pracy służące przeciwdziałaniu przemocy oraz uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W trakcie konferencji odbył się także panel ekspercki, podczas którego praktycy odpowiadali na pytania dotyczące ich codziennej pracy. Wśród ekspertów znaleźli się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu: Iwona Łukasik – specjalista pracy socjalnej, Joanna Maciąg – kierownik Świetlicy Środowiskowej, Anna Iłczyk – wychowawca świetlicy, Michał Janusz – psycholog i przedstawiciel komisji alkoholowej, Sylwia Marciszewska i Monika Chojnacka – pracownicy socjalni i streetworkerki ds. pracy z młodzieżą oraz Justyna Sztykiel – asystentka rodzin. Poza kadrą MOPS, w gronie zaproszonych gości znaleźli się: Prezes Stowarzyszenia Przystań Joanna Antas oraz koordynatorka do współpracy z profesjonalistami i instytucjami z ramienia Stowarzyszenia służb grup rodzinnych – Al Anon i lider ruchu samopomocowego na rzecz osób z problemami uzależnień.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.


On December 5, 2022, a conference entitled "Theoretical and practical aspects of counteracting addiction and violence among children and adolescents" was held at the Zawiercie Hotel as part of the "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030".


During the conference, speaker Małgorzata Fatek - Skobel (addiction therapy specialist, head of the Addiction and Co-Addiction Therapy Clinic in Tarnowskie Góry) touched on the subject of addiction to psychoactive drugs and behavioral addictions. The next part featured Iwona Wozniewska (sociotherapist, suicidologist, founder of the 180 Degrees Association in Gdansk), who creatively presented work tools to counteract violence and addiction among children and adolescents.


The conference also featured an expert panel, with practitioners answering questions about their daily work. Among the experts were employees of the Municipal Social Assistance Center in Zawiercie: Iwona Łukasik - social work specialist, Joanna Maciąg - manager of the Day Care Center, Anna Iłczyk - day care center educator, Michał Janusz - psychologist and representative of the alcohol commission, Sylwia Marciszewska and Monika Chojnacka - social workers and streetworkers for work with youth, and Justyna Sztykiel - family assistant. In addition to MOPS staff, invited guests included: President of the Association "Przystań'" Joanna Antas and the coordinator for cooperation with professionals and institutions on behalf of the Association of family group services - Al Anon and the leader of the self-help movement for people with addiction problems.


The task was financed by funds from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

 

06

GRU

2022

1059

razy

czytano

554/7767

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.