Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Konferencja „Uczę się, by pracować – kształcenie zawodowe w powiecie zawierciańskim”. Conference "Learning to work - vocational training in the Zawiercie district".

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencja „Uczę się, by pracować – kształcenie zawodowe w powiecie zawierciańskim”. Conference "Learning to work - vocational training in the Zawiercie district".

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu odbyła się konferencja „Uczę się, by pracować – kształcenie zawodowe w powiecie zawierciańskim”, realizowana w ramach projektu „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

W wydarzeniu uczestniczyła delegacja z Norwegii:

• Jon Hjortdal, dyrektor Szkoły Średniej w miejscowości Stranda,

• Egil Ruud, dyrektor Szkoły Średniej w Sunndal,

• John Atle Henriksen, nauczyciel Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Szkole Średniej w Sunndal,

• Stig Gunnar Støylen, zastępca dyrektora Szkoły Średniej w Sykkylven,

• Damian Cruz, nauczyciel i koordynator międzynarodowy w Szkole Średniej w Sykkylven,

• Kristian Severeide, doradca międzynarodowy, radny okręgu Møre i Romsdal.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz osoby związane z dziedziną szkolnictwa branżowego.

Podczas konferencji Zastępca Dyrektora CMC Poland Sp. z o. o., Kinga Banasiak przedstawiła prezentację dotyczącą szkolnictwa zawodowego z perspektywy pracodawcy.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, Artur Zacłona omówił natomiast prezentację dotyczącą szkolnictwa zawodowego z perspektywy placówki edukacyjnej.

Norweska delegacja (Kristian Severeide, Jon Hjortdal, Egil Ruud oraz Damian Cruz) prezentowała funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego i kształcenia dualnego w ich kraju ojczystym.

Głos zabrali także Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski oraz Partner projektu – Starosta Zawierciański, Gabriel Dors.

Podczas konferencji zaproszeni eksperci omawiali zagadnienia związane ze szkolnictwem branżowym. W panelu eksperckim uczestniczyli:

• Łukasz Konarski – Prezydent Miasta Zawiercie,

• Karolina Święciak – reprezentująca Starostę Zawierciańskiego

• Kinga Banasiak – Zastępca Dyrektora Personalnego, CMC Poland Sp. z o. o.,

• Kristian Severeide - doradca międzynarodowy, radny okręgu Møre and Romsdal

• Marek Gabzdyl – doradca miast, Związek Miast Polskich,

• Artur Zacłona – Dyrektor Zespołu Szkól im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu,

• Jan Witkowski – Wiceprezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Starszy Cechu – Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu,

• Marcin Brewka – pełniący obowiązki Dyrektora Agencji Rozwoju Zawiercia.

Panel dyskusyjny prowadzony przez Dominika Penara, wykładowcę akademickiego, dotyczył m.in. konieczności integracji szkół z lokalnymi pracodawcami w zakresie współtworzenia programów nauczania i praktyk zawodowych, dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, a także szkolnictwa zawodowego w Norwegii ze szczególnym uwzględnieniem różnic względem polskiego systemu edukacji.

Podczas wydarzenia nie zabrakło kulturalnych wrażeń. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpił zespół jazzowy Emotion Trio, a po zakończeniu części oficjalnej swój występ artystyczny zaprezentował Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Zawiercie.

Konferencja została zorganizowana w ramach „Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021 -2030”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

 


Conference "Learning to work - vocational training in the Zawiercie district".
 

A conference entitled 'Learn to work - vocational education in the Zawiercie district' was held at the Municipal Cultural Centre in Zawiercie as part of the 'Zawiercie Local Development Plan 2021-2030' project.

The event was attended by a delegation from Norway:

- Jon Hjortdal, headmaster of Stranda Secondary School,

- Egil Ruud, principal of Sunndal Secondary School,

- John Atle Henriksen, Vocational Education and Training teacher at Sunndal Secondary School,

- Stig Gunnar Støylen, deputy principal of Sykkylven Secondary School,

- Damian Cruz, teacher and international coordinator at Sykkylven Secondary School,

- Kristian Severeide, international advisor, Møre and Romsdal County Councillor.

Other invited guests included representatives from the Ministry of Funding and Regional Policy and people connected to the field of vocational education.

During the conference, Deputy Director of CMC Poland Sp. z o.o., Kinga Banasiak gave a presentation on vocational education from an employer's perspective.

Artur Zacłona, Director of the Hugo Kołłątaj School Complex in Zawiercie, gave a presentation on vocational education from the perspective of an educational institution.

The Norwegian delegation (Kristian Severeide, Jon Hjortdal, Egil Ruud and Damian Cruz) presented the functioning of vocational education and dual training in their home country.

The mayor of Zawiercie, Łukasz Konarski, and the project partner, Zawiercie starost, Gabriel Dors, also spoke.

During the conference, invited experts discussed issues related to vocational education. The expert panel included:

- Łukasz Konarski - Mayor of the City of Zawiercie,

- Karolina Święciak - representing the Zawiercie Starost

- Kinga Banasiak - Deputy HR Director, CMC Poland Sp. z o. o,

- Kristian Severeide - international advisor, Møre and Romsdal County Councillor

- Marek Gabzdyl - Advisor to cities, Association of Polish Cities,

- Artur Zacłona - Director of the Hugo Kołłątaj School Complex in Zawiercie,

- Jan Witkowski - Vice President of the Chamber of Crafts and Trades in Katowice, Guild Elder - Craftsmen, Small and Medium Enterprises Guild in Zawiercie,

- Marcin Brewka - Acting Director of the Zawiercie Development Agency.

The panel discussion, chaired by Dominik Penar, an academic lecturer, concerned, among other things, the need to integrate schools with local employers in the co-creation of curricula and apprenticeships, the adaptation of the educational offer of vocational education to the needs of the labour market, as well as vocational education in Norway, with particular reference to differences from the Polish education system.

The event did not lack cultural impressions. The Emotion Trio jazz band performed in front of the assembled guests, and after the official part, the Zawiercie Representative Song and Dance Ensemble presented its artistic performance.

The conference was organised as part of the 'Zawiercie Local Development Plan 2021 -2030', financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

24

LIS

2022

1169

razy

czytano

674/7864

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.