Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Ważne informacje na temat dodatku węglowego

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ważne informacje na temat dodatku węglowego

Weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która zmieniła zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem.

W sytuacji, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i do 30 listopada nie ma możliwości ustalenia dla nich odrębnego adresu (nadanie numeru lokalu po jego wyodrębnieniu) Prezydent przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w drodze wywiadu środowiskowego ustalono zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła.

Możliwość przyznania dodatków węglowych na jeden adres dla odrębnych gospodarstw domowych przysługuje zatem, jeżeli:

– pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,

– każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,

– każda z rodzin ma osobny piec węglowy, albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,

– główne źródło ogrzewania konkretnego gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustalenie wyżej wymienionych okoliczności następuje w drodze wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z art. 2 ust 15g ustawy o dodatku węglowym może on być przyznany gospodarstwu, które nie dokonało zgłoszenia źródła do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. lub w ogóle nie dokonało zgłoszenia takiego źródła. Wobec takich wnioskodawców przeprowadza się wywiad środowiskowy (z którego sporządza się notatkę służbową) w celu potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ogrzewania uprawnia do otrzymania dodatku węglowego. Przepis art. 2 ust. 15g nie daje możliwości przyznania dodatku w przypadku gdy w ramach prowadzonej weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana w CEEB kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe, zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel).

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Mieszkańcy, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy (przekazano informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania) lub odmówiono w drodze decyzji przyznania tego dodatku z powodu złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po raz pierwszy  po 11 sierpnia 2022 r. lub nie złożenia tej deklaracji, mogą złożyć go ponownie.

Wnioski można składać w Agencji Rozwoju Zawiercia przy ul. Leśnej 10b (Willa Erbego) w Zawierciu.

16

LIS

2022

545

razy

czytano

693/7869

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.