Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Wydział Gospodarki Miejskiej

Strona główna » Urząd Miejski » Samorząd » Komórki organizacyjne UM » Wydział Gospodarki Miejskiej

Wydział Gospodarki Miejskiej - WGM

Naczelnik: Kamil Laber

tel: 32 494 12 60

gospodarkamiejska@zawiercie.eu

Do zakresu działań Wydziału Gospodarki Miejskiej należy w szczególności:

1.   Współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w wodę, energię elektryczną, cieplną i gazową.

2.   Realizacja zadań związanych z utrzymaniem i remontami placów zabaw oraz fontann miejskich.

3.   Utrzymywanie zieleni miejskiej oraz czystości i porządku na terenach stanowiących własność Gminy Zawiercie w tym parków, skwerów i zieleńców.

4.   Koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości na przystankach autobusowych.

5.   Udział w prowadzeniu akcji ratowniczych w przypadkach klęsk żywiołowych i katastrof.

6.   Organizowanie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części – współdziałanie ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji.

7.   Realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt – coroczne przygotowywanie projektu programu oraz współpraca ze Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Lekarzem Weterynarii
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz zwierząt.

8.   Utrzymanie rowów na działkach gminnych (bez pasów drogowych) i wydawanie zgód na wprowadzenie wód do przedmiotowych rowów.

9.   Nadzór nad kioskami internetowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Zawiercie
w szczególności usuwanie aktów wandalizmu oraz utrzymywanie ich we właściwym stanie technicznym.

10. Realizowanie zadań obronnych wynikających z zakresu zadań wydziału.

 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna