Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Ogłoszenia - konkursy ofert - 2015

Strona główna » Urząd Miejski » NGO » Archiwum NGO » Ogłoszenia - konkursy ofert - 2015

Prezydent Miasta Zawiercia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na rok 2015

więcej


Prezydent Miasta Zawiercia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na rok 2015.

więcej


Prezydent Miasta Zawiercia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie turystyki na rok 2015.

więcej


Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na rok 2015.

więcej


Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie rozwoju sportu na rok 2015.

więcej

ZAŁĄCZNIKI
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna